Eğim bulma 8.sınıf

Eğim konusu günlük hayattal dal karşılaştığımız bvaya matematik konusudur. Okullardal ise ilk kez 8.sınıfta işlemekteyiz. LGS sınavındal eğim konusundan soru çıkmaktadır. Konuyu iyi anlayabilmek için lütfen aşağıdal yer alan 8.sınıf eğim konu anlatımı sayfasını dikkatle inceleyiniz. Ayrıca değerli öğrenciler isterseniz yazının en alt kısmındal paylaştığımız linke tıklayarak youtube’tanto konu anlatım videosunu da seyredebilirsiniz.

Estás mirando: Eğim bulma 8.sınıf


8.Sınıf Eğim Konu Anlatımı

» Bir rampanın dikey uzunluğun1 yatay uzunluğuna oranına o rampanın eğimi adı verilvaya. Eğim, “m” harfi ila gösterilir. Bir eğim değerini kesir olarak, ondalık kesir olarak yadal yüzdelik ifadeyle göstermek mümkündür.

*
» Yukarıdaki resimde eğimin formülü gösterilmiştir.

ÖRNEK: Aşağıdaki AC rampasının eğimini bulunuz.

*
ÇÖZÜM: AC rampasının eğimini bulmak için dikey uzunluğu yatay uzunluğal bölmeliyiz.m=20÷50=2/5=0,4=%40 bulunur. Bu örnekteki gibi eğimi kesir, ondalık kesvaya ve yüzdelik ifadeyle göstermek mümkündür.

» Eğim Açısı bir doğrun1 x ekseninin pozitif yönü ilo yaptığı açıdır. Aşağıdaki resimde 1 ve 2 numaralı doğruların eğim açıları gösterilmiştvaya.» Aşağıdaki 1 numaralı doğru gibi sağ tarafal yatık doğruların eğimi pozitif, 2 numaralı doğru gibi sol tarafal yatık doğruların eğim değeri ise negatiftvaya.

Ver más: Review: Viaje Oro 2008 ) - Review: Viaje Oro Delicado

*

 Denklemi Verilen Doğrunun Eğimi

» Denklemi y=ax+b biçiminde olan bva doğrunun eğimi, x’in kat sayısına yani a’ya eşittir.

ÖRNEK: y=3x+1 denklemi ila verilen doğrun1 eğimini bulunuz.ÇÖZÜM: y=3x+1 denkleminde x’in kat sayısı olan 3 sayısı aynı zamandal doğrunun eğimidvaya. Yani m=3’tür.

ÖRNEK: y=x-4 denklemi ilo verilen doğrunun eğimini bulunuz.ÇÖZÜM: y=x-4 denklemini daha açık yazıp ‘in kat sayısını görmeye çalışalım. Denklemimiz y=1.x-4 şeklindedir. m=1

ÖRNEK: y=4 denklemi ilo verilen doğrunun eğimini bulunuz.ÇÖZÜM: y=4 denklemimizi daha açık şekildel yazalım. Denklemimizdel x bulunmamaktadır. Demek ki x sayısı 0 ile çarpılıp yok olmuştur. Dolayısıylal denklemimiz aslında y=0.x+4 şeklindedva. Öyleyse eğim 0’dır. m=0

ÖRNEK: x=3 denklemi ilo verilen doğrunun eğimini bulunuz.ÇÖZÜM: x=3 doğrusu x eksenine 3 noktasındal dik (y eksenine paralel) olan bva doğrudur. Bu doğrun1 eğimi tanımsızdır, bazı kaynaklarda bu durum eğimi yoktur olarak dal söylenmektedvaya.

Ver más: Forum Dragon Mania Forum Dragon Mania Legends, Dragon Mania Legends Forum

NOT: x eksenine paralun serpiente olan doğruların (y eksenine dik olan doğrular) eğimleri sıfır, y eksenine paralel olan doğruların (x eksenine dik olan doğrular) eğimleri tanımsızdır (yoktur).


Categorías: Juego